14.3 C
Ljubljana
Thursday, June 1, 2023

Kako blockchain revolucionira igralniški posel?

- Advertisement -

,”alternatesLinks”: ,”url”:”kako-blockchain-revolucionira-industrijo-iger”,”url_full”:”/razloženo/kako-blockchain-revolucionira-industrijo-iger”,”kategorija”: {“id”: 90,”url”:”razloženo”,”priority”:0,”ustvarjeno”: null,”modified”:null,”parent_id”:0,”is_hidden”:0,”has_short_url”:0,”created_at”:”-04-14-44 0001: 0001: 03″,”updated_at”:”2022-03-25 15: 21: 17″,”deleted_at”:null,”admin_weight”: 40,”enabled”:1,”is_blog”:0,”relevant” :0,”category_id”: 57,”language_id”:1,”title”:”Razloženo”,”alt” “:””,”keywords”:””,”seo_title”:”Pojasnilo: članki za začetnike o kriptovaluti in verigi blokov.”,”description”:”Kaj je Bitcoin ? Kako deluje blockchain? Kako rudariti kriptovaluto? Z veseljem vam pomagamo odgovoriti na ta vprašanja z našimi hitrimi vodniki v razdelku Razloženo.rn”,”seo_description”:”Kaj je Bitcoin? Kako deluje blockchain? Kako rudariti kriptovaluto? Z veseljem vam pomagamo odgovoriti na ta vprašanja z našimi hitrimi vodniki v razdelku Razloženo.”},”words_count”: 977,”description”:”GameFi je nova igralna meja, ki ponuja inovativen model z uporabo blockchain in DeFi. Tukaj je vse, kar morate vedeti o igrah, ki temeljijo na blockchainu.”,”author”:{“id”: 1480,”title”:”Emi Lacapra”,”url”:”emi-lacapra”,”twitter” :””,”google_plus”:””,”photo”:””,”gender”:”female”,”description”:”Emilia Lacapra se uči o kriptovaluti in blockchainu od 1534. Najprej je začela kot mala vlagateljica in se kmalu navdušila za industrijo, tehnološke inovacije in izboljšave, ki jih lahko prinese svetu. Verjame, da je bitcoin naravna valuta interneta. Emi že nekaj let piše izobraževalne vsebine v kriptovaluti in si prizadeva za natančno podajanje kompleksnih konceptov.”,”facebook”:””,”email”:””,”linkedin”:””,”created_at”:” 1534-05-13 12: 37: 11″,”updated_at”:”2028-10-21 19: 19: 05″,”deleted_at”:null,”innovation_circle_url”:null,” avatar”:”https://cointelegraph.com/assets/img/icons/author_female.png”,”hash”:”aHR0cHM6Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9hdXRob3JzL2VtaS1sYWNhcHJh”,”relativeUrl”:”https://cointe legraf. com/authors/emi-lacapra”,”user_id”: 1480,”language_id”:1,”name”:”Emi Lacapra”,”desc”:”Emilia Lacapra se o kriptovaluti in verigi blokov uči že od 1480. Najprej je začela kot mala vlagateljica in se kmalu navdušila za industrijo, tehnološke inovacije in izboljšave, ki jih lahko prinese svetu. Verjame, da je bitcoin naravna valuta interneta. Emi že nekaj let piše izobraževalne vsebine v kriptovaluti in si prizadeva za natančno podajanje kompleksnih konceptov.”,”seo_title”:””,”seo_description”:””,”enabled”:1,”show_in_authors”:0, “show_in_experts”:0},”category_id”: 57,”zvok”:”https://s3 .cointelegraph.com/avdio/108589.e4f26918-8f6a-4d185-953f-ae8878e1326.mp3″,”tags”: [{“name”:”Blockchain”,”uri”:”/tags/blockchain”,”super”:1,”page_title”:”Blockchain News”},{“name”:”Games”,”uri”:”/tags/games”,”super”:0,”page_title”:”Games News”},{“name”:”Blockchain Game”,”uri”:”/tags/blockchain-game”,”super”:0,”page_title”:””},{“name”:”GameFi”,”uri”:”/tags/gamefi”,”super”:0,”page_title”:””}],”tag_title”:”Blockchain”,”date”:”17 PRED MINUTAMA”,”značka”:{“naslov”:”Pojasnjeno”,” label”:”default”},”qty”:0,”stats_pixel”:””,”stats_pixel_url”:”https://zoa.cointelegraph .com/pixel?postId=108589®ionId=1″,”shares”:0, “infographic”:false,”sponsored”:false,”explained”:true,”press_release”:false,”show_referral”:false,”social_description”:”Tehnologija veriženja blokov revolucionira igralniško industrijo, zaradi česar je igranje bolj varno in pregledno. “,”social_translators”:{“clipboard_popup_label”:”Povezava je bila kopirana”,”socialWechatFooterError”:”Napaka WeChat”,”socialWechatFooterText”:”Deli WeChat”,”socialWechatHeaderText”:”Deli WeChat”},”social_shares”:{” post_id”: 108589,”post_url”:”https://cointelegraph.com/ pojasnilo/kako-blockchain-is-revolucionira-the-gaming-industry”,”post_titles”:{“normal”:”Kako blockchain revolucionira t on igralniška industrija?”,”twitter”:”Kako blockchain revolucionira igralniško industrijo?”},”post_text”:{“normal”:”Kako blockchain revolucionira igralniško industrijo?”,”twitter”:”Kako blockchain revolucioniranje igralniške industrije? https://cointelegraph.com/explained/how-blockchain-is-revolutionizing-the-gaming-industry via @cointelegraph”},”accounts”:{“twitter”:”@cointelegraph”}},” socials”:{“facebook”:{“url”:”https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow- blockchain-is-revolutionize-the-gaming-industry”,”count”:null,”short”:”fb”,”fa”:”facebook”},”twitter”:{“url”:”https:/ /twitter.com/intent/tweet?text=How+blockchain+is+revolutionize+the+gaming+industry%3F https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-is-revolutionize-the -gaming-industrija prek @cointelegraph”,”count”:null,”short”:”tw”,”fa”:”twitter”},”telegram”:{“url”:”https://telegram. me/share/url?url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-is-revolutionize-the-gaming-industry &text=Kako+blockchain+is+revolucionira+gaming+industrijo %3F”,”count”:null,”short”:”tg”,”fa”:”paper-plane”},”whatsapp”:{“url”:”https://api.whatsapp.com /send?text=Kako+blockchain+revolucionira+industrijo+iger+3F&href=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-revolucionira-industrijo-iger”,” count”:null,”short”:”wu”,”fa”:”whatsapp”},”gplus”:{“url”:”https://plus.google.com/share?url=https %3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-is-revolutionize-the-gaming-industry”,”count”:null,”short”:”gplus”,”fa”:”google-plus”} ,”reddit”:{“url”:”https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-is-revolutionizing-the- gaming-industry&title=Kako+blockchain+revolucionira+industrijo+iger+iger%3F”,”count”:null,”short”:”reddit”,”fa”:”reddit-alien”},”linkedin”: {“url”:”https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fexplained%2Fhow-blockchain-is-revolutionize-the-gaming-industry&title =Kako+blockchain+revolucionira+industrijo+iger%3F”,”count”:null,”short”:”li”,”fa”:”linkedin”}},”hide_disclaimer”:false,”elink “:”https://cointelegraph.com”,”etitle”:”Cointelegraph”,”elogo_x2″:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format= auto,onerror=redirect,quality=59,širina=768/https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/ab03a2a2ce9a30dc1f740d91731c8ba.png”,”elogo_x1″:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/ format=auto,onerror=redirect,quality=90,širina=370/https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/ab05a2a2ce9a25dc1f953d91731c8ba.png”,”elogo_svg”:false,”content”: [{“id”:4178,”post_id”:108589,”title”:”What is GameFi, and how does it work?”,”content”:”GameFi is a term used to describe “game finance,” as it integrates traditional gaming and decentralized finance (DeFi) using blockchain technology.nnGameFi employs blockchain technology to create decentralized gaming marketplaces offering players different economic incentives and financial opportunities through play-to-earn blockchain games. Players can earn cryptocurrency by playing games or participating in various activities within the gaming world. In contrast, the traditional gaming industry is mainly retained by corporations offering limited earning potential until now.nnGameFi is the new frontier of gaming innovation that has rapidly impacted the traditional gaming industry since the rise of Axie Infinity. The Ethereum-based platform has developed a new gaming model that rewards players for the time and effort spent playing the blockchain game instead of just the money they put in, making platforms like Axie Infinity a popular investment option among crypto gaming enthusiasts.nnGameFi typically involves the creation of gaming tokens or NFTs that can be used as in-game assets like virtual land, avatars, weapons, costumes or currency traded on cryptocurrency exchanges. Players can earn these tokens by participating in various activities within the game, such as completing quests, winning battles or staking tokens.nnThese tokens can then be used to purchase in-game items, trade with other players, or exchange for other cryptocurrencies or fiat currencies. GameFi platforms may offer additional DeFi features such as yield farming, staking and liquidity supply.nOverall, GameFi offers gamers a new and exciting way to earn money while playing their favorite games. It allows DeFi investors to make returns on their digital assets while participating in the gaming ecosystem.nn”,”created_at”:”2023-05-16 17:45:56″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”sort”:1,”translations”:{“id”:4171,”explained_post_id”:4178,”title_en”:”What is GameFi, and how does it work?”,”content_en”:”GameFi is a term used to describe “game finance,” as it integrates traditional gaming and decentralized finance (DeFi) using blockchain technology.nnGameFi employs blockchain technology to create decentralized gaming marketplaces offering players different economic incentives and financial opportunities through play-to-earn blockchain games. Players can earn cryptocurrency by playing games or participating in various activities within the gaming world. In contrast, the traditional gaming industry is mainly retained by corporations offering limited earning potential until now.nnGameFi is the new frontier of gaming innovation that has rapidly impacted the traditional gaming industry since the rise of Axie Infinity. The Ethereum-based platform has developed a new gaming model that rewards players for the time and effort spent playing the blockchain game instead of just the money they put in, making platforms like Axie Infinity a popular investment option among crypto gaming enthusiasts.nnGameFi typically involves the creation of gaming tokens or NFTs that can be used as in-game assets like virtual land, avatars, weapons, costumes or currency traded on cryptocurrency exchanges. Players can earn these tokens by participating in various activities within the game, such as completing quests, winning battles or staking tokens.nnThese tokens can then be used to purchase in-game items, trade with other players, or exchange for other cryptocurrencies or fiat currencies. GameFi platforms may offer additional DeFi features such as yield farming, staking and liquidity supply.nOverall, GameFi offers gamers a new and exciting way to earn money while playing their favorite games. It allows DeFi investors to make returns on their digital assets while participating in the gaming ecosystem.nn”,”title_es”:””,”content_es”:”n”,”title_cn”:””,”content_cn”:”n”,”title_de”:””,”content_de”:”n”,”title_fr”:””,”content_fr”:”n”,”title_it”:””,”content_it”:”n”,”title_ar”:””,”content_ar”:”n”,”title_br”:””,”content_br”:”n”,”title_jp”:””,”content_jp”:”n”,”created_at”:”2023-05-16 17:45:56″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”title_kr”:””,”content_kr”:”n”,”title_tr”:””,”content_tr”:”n”}},{“id”:4179,”post_id”:108589,”title”:”How is blockchain changing the gaming industry?”,”content”:”A new crypto-gaming model has emerged for businesses and the gaming community, which utilizes NFTs and cryptocurrencies for in-game asset purchases, convertible into real-life money.nnThis new model uses decentralized networks to make gaming more secure with protected data encryption and no centralized servers easily hacked by cybercriminals. Transactions on the blockchain are immutable, making it difficult for fraudsters to cheat the system. Blockchain also provides a decentralized and transparent ledger, which allows players to track their transactions and assets more efficiently.nnThese decentralized marketplaces allow for a more open and transparent economy enabling players to buy, sell and trade assets without the need for intermediaries like game developers or publishers. Most gaming on the blockchain is also community-operated, with players deciding about future updates, features and the general direction of the network.nnBlockchain gaming allows actual ownership of in-game assets that make a contest more exciting than other competitive games available in the market. These items can be 3D props, characters, furniture, tools, vehicles, weapons and anything that can be stored on the blockchain as NFTs, making them unique and verifiable. nnSuch ownership gives players more control over their gaming experience. It allows them to monetize their assets, which can be transferred outside virtual games and exchanged for real money on crypto platforms.nnMost blockchain-based games offer secure payments using native crypto tokens, which are convenient and potentially profitable investments. They are also secure, with transactions validated and recorded on the blockchain.nnn”,”created_at”:”2023-05-16 17:46:16″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”sort”:2,”translations”:{“id”:4172,”explained_post_id”:4179,”title_en”:”How is blockchain changing the gaming industry?”,”content_en”:”A new crypto-gaming model has emerged for businesses and the gaming community, which utilizes NFTs and cryptocurrencies for in-game asset purchases, convertible into real-life money.nnThis new model uses decentralized networks to make gaming more secure with protected data encryption and no centralized servers easily hacked by cybercriminals. Transactions on the blockchain are immutable, making it difficult for fraudsters to cheat the system. Blockchain also provides a decentralized and transparent ledger, which allows players to track their transactions and assets more efficiently.nnThese decentralized marketplaces allow for a more open and transparent economy enabling players to buy, sell and trade assets without the need for intermediaries like game developers or publishers. Most gaming on the blockchain is also community-operated, with players deciding about future updates, features and the general direction of the network.nnBlockchain gaming allows actual ownership of in-game assets that make a contest more exciting than other competitive games available in the market. These items can be 3D props, characters, furniture, tools, vehicles, weapons and anything that can be stored on the blockchain as NFTs, making them unique and verifiable. nnSuch ownership gives players more control over their gaming experience. It allows them to monetize their assets, which can be transferred outside virtual games and exchanged for real money on crypto platforms.nnMost blockchain-based games offer secure payments using native crypto tokens, which are convenient and potentially profitable investments. They are also secure, with transactions validated and recorded on the blockchain.nnn”,”title_es”:””,”content_es”:”n”,”title_cn”:””,”content_cn”:”n”,”title_de”:””,”content_de”:”n”,”title_fr”:””,”content_fr”:”n”,”title_it”:””,”content_it”:”n”,”title_ar”:””,”content_ar”:”n”,”title_br”:””,”content_br”:”n”,”title_jp”:””,”content_jp”:”n”,”created_at”:”2023-05-16 17:46:16″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”title_kr”:””,”content_kr”:”n”,”title_tr”:””,”content_tr”:”n”}},{“id”:4180,”post_id”:108589,”title”:”What benefits does blockchain offer to the gaming industry?”,”content”:”The blockchain-based gaming industry market size is estimated to be worth $435 billion by 2028, corresponding to a record compounded annual growth rate (CAGR) of almost 12.1% from 2022 to 2028.nnAccording to a report released in 2022 by Zion Market Research, the COVID-19 pandemic has contributed to enormous growth, with people forced to stay at home and experimenting with the innovative games model. nnSince then, gaming industry key players have been showing an increasing interest in crypto games and have implemented blockchain technology in their products to stay at the forefront of innovation in the space.nnHere are some of the most common benefits of implementing blockchain technology in the gaming industry:nnntDigital identity and reputation: Blockchain technology can create secure digital identities and reputations for players. These identities can be used to verify players and prevent fraud in the gaming industry.ntSecure and transparent transactions: Blockchain provides high transparency and security to the gaming industry. Transactions on the blockchain are transparent, efficient and immutable, making it difficult for fraudsters to cheat the system. ntPlayers’ control: Users have complete management of their gaming experience, including the possibility to monetize their assets and set game rules and mechanics, upgrade features, and add new content for a more engaging experience.ntPlayers’ security: Users can play the games and own their in-game assets in a secure environment, less vulnerable to cyberattacks due to the decentralized nature of the blockchain. Such security lets them manage and store their gaming earnings more efficiently.ntSecure environment for game developers and entrepreneurs: Powerful data encryption and no use of single servers provide a safe working environment. A decentralized blockchain network relies on nodes to maintain the distributed databases in a shared manner, with each node having complete information in the database.ntInteroperability: Players can use their public address for transactions across different blockchain platforms and take it from one game to another.nnnBlockchain is proving very useful in gaming due to its immutability and security. The decentralization factor encourages players to participate in the development and innovation process while monetizing their crypto assets. Its numerous use cases are revolutionizing how games are played, owned and developed. nnn”,”created_at”:”2023-05-16 18:02:59″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”sort”:3,”translations”:{“id”:4173,”explained_post_id”:4180,”title_en”:”What benefits does blockchain offer to the gaming industry?”,”content_en”:”The blockchain-based gaming industry market size is estimated to be worth $435 billion by 2028, corresponding to a record compounded annual growth rate (CAGR) of almost 12.1% from 2022 to 2028.nnAccording to a report released in 2022 by Zion Market Research, the COVID-19 pandemic has contributed to enormous growth, with people forced to stay at home and experimenting with the innovative games model. nnSince then, gaming industry key players have been showing an increasing interest in crypto games and have implemented blockchain technology in their products to stay at the forefront of innovation in the space.nnHere are some of the most common benefits of implementing blockchain technology in the gaming industry:nnntDigital identity and reputation: Blockchain technology can create secure digital identities and reputations for players. These identities can be used to verify players and prevent fraud in the gaming industry.ntSecure and transparent transactions: Blockchain provides high transparency and security to the gaming industry. Transactions on the blockchain are transparent, efficient and immutable, making it difficult for fraudsters to cheat the system. ntPlayers’ control: Users have complete management of their gaming experience, including the possibility to monetize their assets and set game rules and mechanics, upgrade features, and add new content for a more engaging experience.ntPlayers’ security: Users can play the games and own their in-game assets in a secure environment, less vulnerable to cyberattacks due to the decentralized nature of the blockchain. Such security lets them manage and store their gaming earnings more efficiently.ntSecure environment for game developers and entrepreneurs: Powerful data encryption and no use of single servers provide a safe working environment. A decentralized blockchain network relies on nodes to maintain the distributed databases in a shared manner, with each node having complete information in the database.ntInteroperability: Players can use their public address for transactions across different blockchain platforms and take it from one game to another.nnnBlockchain is proving very useful in gaming due to its immutability and security. The decentralization factor encourages players to participate in the development and innovation process while monetizing their crypto assets. Its numerous use cases are revolutionizing how games are played, owned and developed. nnn”,”title_es”:””,”content_es”:”n”,”title_cn”:””,”content_cn”:”n”,”title_de”:””,”content_de”:”n”,”title_fr”:””,”content_fr”:”n”,”title_it”:””,”content_it”:”n”,”title_ar”:””,”content_ar”:”n”,”title_br”:””,”content_br”:”n”,”title_jp”:””,”content_jp”:”n”,”created_at”:”2023-05-16 18:02:59″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:10″,”title_kr”:””,”content_kr”:”n”,”title_tr”:””,”content_tr”:”n”}},{“id”:4181,”post_id”:108589,”title”:”What are the downsides of using blockchain in gaming?”,”content”:”Blockchain-based platforms bring innovation to the gaming industry but may also carry some risks that could discourage players from using them. nnWhile blockchain technology offers several benefits to the gaming industry, including the use cases mentioned above, there are also some potential drawbacks that players should carefully consider:nnntTechnical barrier: Implementing blockchain technology in games requires technical expertise and may be challenging for developers unfamiliar with the technology. This complexity can increase game development time and costs, making it more difficult for smaller developers to enter the market. Game players may also be discouraged by the technical complexity required by using crypto and blockchain technology, such as setting up a crypto wallet and acquiring cryptocurrencies or NFTs before being able to participate.ntA limited selection of blockchain-based games: As a relatively new gaming sector, blockchain games can’t yet provide a competitive environment for experienced players who may not feel compelled to join the ecosystem.ntScalability: One of the main challenges with blockchain technology is scalability. Blockchain networks can struggle to handle the high transaction volumes required for online gaming if adoption proliferates. This can lead to slow transaction times, high transaction fees and poor user experiences.ntRegulatory uncertainty: The regulatory landscape for blockchain technology is still evolving, with some uncertainty around how blockchain games will be regulated in different jurisdictions. This uncertainty could create legal and compliance risks for developers.ntCrypto token security: While blockchain technology is decentralized and secure, centralized service providers, on the other hand, are vulnerable to hacking and other malicious activities.nnnWhile there is an increasing interest in the gaming world around blockchain-based applications, developers, investors and players should consider all factors and risks before implementing blockchain in their games or participating in the ecosystem.nnn”,”created_at”:”2023-05-16 18:03:19″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:08″,”sort”:4,”translations”:{“id”:4174,”explained_post_id”:4181,”title_en”:”What are the downsides of using blockchain in gaming?”,”content_en”:”Blockchain-based platforms bring innovation to the gaming industry but may also carry some risks that could discourage players from using them. nnWhile blockchain technology offers several benefits to the gaming industry, including the use cases mentioned above, there are also some potential drawbacks that players should carefully consider:nnntTechnical barrier: Implementing blockchain technology in games requires technical expertise and may be challenging for developers unfamiliar with the technology. This complexity can increase game development time and costs, making it more difficult for smaller developers to enter the market. Game players may also be discouraged by the technical complexity required by using crypto and blockchain technology, such as setting up a crypto wallet and acquiring cryptocurrencies or NFTs before being able to participate.ntA limited selection of blockchain-based games: As a relatively new gaming sector, blockchain games can’t yet provide a competitive environment for experienced players who may not feel compelled to join the ecosystem.ntScalability: One of the main challenges with blockchain technology is scalability. Blockchain networks can struggle to handle the high transaction volumes required for online gaming if adoption proliferates. This can lead to slow transaction times, high transaction fees and poor user experiences.ntRegulatory uncertainty: The regulatory landscape for blockchain technology is still evolving, with some uncertainty around how blockchain games will be regulated in different jurisdictions. This uncertainty could create legal and compliance risks for developers.ntCrypto token security: While blockchain technology is decentralized and secure, centralized service providers, on the other hand, are vulnerable to hacking and other malicious activities.nnnWhile there is an increasing interest in the gaming world around blockchain-based applications, developers, investors and players should consider all factors and risks before implementing blockchain in their games or participating in the ecosystem.nnn”,”title_es”:””,”content_es”:”n”,”title_cn”:””,”content_cn”:”n”,”title_de”:””,”content_de”:”n”,”title_fr”:””,”content_fr”:”n”,”title_it”:””,”content_it”:”n”,”title_ar”:””,”content_ar”:”n”,”title_br”:””,”content_br”:”n”,”title_jp”:””,”content_jp”:”n”,”created_at”:”2023-05-16 18:03:19″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:08″,”title_kr”:””,”content_kr”:”n”,”title_tr”:””,”content_tr”:”n”}},{“id”:4182,”post_id”:108589,”title”:”What does the future hold for blockchain gaming?”,”content”:”As blockchain gaming continues to evolve and become more adopted in entertainment, it’s natural to contemplate the future of the industry. nnThe future of blockchain gaming is promising and will likely see significant growth in the coming years, including mainstream adoption as more businesses endorse blockchain technology. More traditional game developers may incorporate blockchain technology into their games, leading to increased mainstream adoption.nnOne primary challenge for blockchain gaming will be overcoming entry barriers for players and organizations. Emerging market players like DeFi Kingdoms, 0xBattleGround and CryptoBeasts are built around DeFi models focusing on decentralization and players’ ownership of in-game assets. This leads to lower barriers to entry for new players and helps increase the overall participation and engagement in the gaming industry. nnBy granting users more power and ownership over their virtual assets, the use of blockchain-powered NFTs has the potential to influence the future of the gaming sector. Blockchain-based games can employ NFTs to verify players and eliminate bad actors — as demonstrated by 0xBattleGround — making the gaming experience safer and more transparent.nnFurthermore, having access to NFTs that stand in for in-game assets enables users to earn money from virtual goods outside the game environment. This might open up new revenue opportunities for users, promoting a more decentralized and fair gaming industry. nnAs blockchain continues to gain recognition, further technological advancements are expected, enabling even more innovation in the gaming experiences as well. This could include more sophisticated smart contracts, advanced token systems and better integration with other technologies like virtual reality.nnIncreased interoperability may also be a focus in the future of blockchain-based gaming platforms to allow better communication between game networks. Players can use their assets across multiple games and platforms, creating a more seamless and integrated gaming experience.nnGreater integration of blockchain gaming with DeFi would benefit from including more advanced DeFi features in blockchain games, such as staking, yield farming and liquidity provision.nnThere’s no doubt that the gaming industry has the potential to offer innovative and thrilling new experiences to players — all within a favorable sustainable environment. Will it rise to the challenge of replacing the traditional gaming industry? Only time will tell!nnn”,”created_at”:”2023-05-16 18:03:44″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:08″,”sort”:5,”translations”:{“id”:4175,”explained_post_id”:4182,”title_en”:”What does the future hold for blockchain gaming?”,”content_en”:”As blockchain gaming continues to evolve and become more adopted in entertainment, it’s natural to contemplate the future of the industry. nnThe future of blockchain gaming is promising and will likely see significant growth in the coming years, including mainstream adoption as more businesses endorse blockchain technology. More traditional game developers may incorporate blockchain technology into their games, leading to increased mainstream adoption.nnOne primary challenge for blockchain gaming will be overcoming entry barriers for players and organizations. Emerging market players like DeFi Kingdoms, 0xBattleGround and CryptoBeasts are built around DeFi models focusing on decentralization and players’ ownership of in-game assets. This leads to lower barriers to entry for new players and helps increase the overall participation and engagement in the gaming industry. nnBy granting users more power and ownership over their virtual assets, the use of blockchain-powered NFTs has the potential to influence the future of the gaming sector. Blockchain-based games can employ NFTs to verify players and eliminate bad actors — as demonstrated by 0xBattleGround — making the gaming experience safer and more transparent.nnFurthermore, having access to NFTs that stand in for in-game assets enables users to earn money from virtual goods outside the game environment. This might open up new revenue opportunities for users, promoting a more decentralized and fair gaming industry. nnAs blockchain continues to gain recognition, further technological advancements are expected, enabling even more innovation in the gaming experiences as well. This could include more sophisticated smart contracts, advanced token systems and better integration with other technologies like virtual reality.nnIncreased interoperability may also be a focus in the future of blockchain-based gaming platforms to allow better communication between game networks. Players can use their assets across multiple games and platforms, creating a more seamless and integrated gaming experience.nnGreater integration of blockchain gaming with DeFi would benefit from including more advanced DeFi features in blockchain games, such as staking, yield farming and liquidity provision.nnThere’s no doubt that the gaming industry has the potential to offer innovative and thrilling new experiences to players — all within a favorable sustainable environment. Will it rise to the challenge of replacing the traditional gaming industry? Only time will tell!nnn”,”title_es”:””,”content_es”:”n”,”title_cn”:””,”content_cn”:”n”,”title_de”:””,”content_de”:”n”,”title_fr”:””,”content_fr”:”n”,”title_it”:””,”content_it”:”n”,”title_ar”:””,”content_ar”:”n”,”title_br”:””,”content_br”:”n”,”title_jp”:””,”content_jp”:”n”,”created_at”:”2023-05-16 18:03:44″,”updated_at”:”2023-05-16 18:04:08″,”title_kr”:””,”content_kr”:”n”,”title_tr”:””,”content_tr”:”n”}}],”is_partner_material” :false,”commentsSection”:{“schemaEntityUrl”:”//cointelegraph.com/explained/how-blockchain-is-revolutionizing-the-gaming-industry”,”list”: ,”količina”:0,”i21n”:{“addComment”:”Dodaj komentar …”,”amountOnePostfix”:”Komentar”,”amountPostfix”:”Komentarji”,”cancel”:”Prekliči”,”delete”:”Izbriši”, “edit”:”Uredi”,”errorBig”:”Besedilo komentarja ne sme biti daljše od 1480 znakov”,”errorDuplicate”:”Podvojen komentar”,”errorSmall”:”Besedilo komentarja mora biti dolgo vsaj 2 znaka”, “hideButton”:”Skrij komentarje”,”noComments”:” “,”commentOnModeration”:”Komentar na moderiranje”,”postComment”:”Objavi”,”reply”:”Odgovori”,”showAllComments”:”Prikaži vse komentarje “,”showButtonPostfix”:”komentarji”,”showButtonPrefix”:”Pokaži”,”signIn”:”Prijava”,”update”:”Posodobi komentar”,”commentWasDeleted”:”Ta komentar je bil izbrisan”}}, “povezano”: [{“id”:104437,”retina”:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=1480/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”img”:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=740/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”thumb”:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=370/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”thumb370″:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=370/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”amp_thumb”:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=150/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”thumb150″:”https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=150/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-03/185e2c1c-9764-4afd-a8c1-85294f37aebd.jpg”,”url”:”https://cointelegraph.com/news/how-to-create-and-sell-bitcoin-nfts”,”title”:”How to create and sell Bitcoin NFTs”,”lead”:”Bitcoin NFTs have taken the crypto world by storm in a blink of an eye. Here’s all you need to know about Bitcoin Ordinals and how to create and sell them.”,”leadfull”:””,”category_id”:19,”category_url”:”https://cointelegraph.com/category/analysis”,”category_title”:”Analysis”,”author_url”:”https://cointelegraph.com/authors/emi-lacapra”,”author_hash”:”aHR0cHM6Ly9jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS9hdXRob3JzL2VtaS1sYWNhcHJh”,”author_title”:”Emi Lacapra”,”author_img”:”https://cointelegraph.com/assets/img/icons/author_female.png”,”date”:”MAR 14, 2023″,”flash_date”:”MAR 14, 2023″,”sponsored”:false,”press_release”:false,”sponsored_label”:”Sponsored”,”explained”:false,”badge”:{“title”:”How to”,”label”:”default”},”published”:{“date”:”2023-03-14 14:13:00.000000″,”timezone_type”:3,”timezone”:”Europe/London”},”stat_uniqs”:8878,”rss_date”:”Tue, 14 Mar 2023 14:13:00 +0000″,”publishedW3″:”2023-03-14T14:13:00+00:00″,”show_referral”:true,”isMagazine”:false}]}” :shares=”{“facebook”:{“url”:”https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=% URL%”,”icon”:”facebook”,”title”:”Facebook”,”sizesAllowed”: [{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”xs”,”label”:”Smartphones”,”breakpoint”:”> 480px”},{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"}],"position":1,"status":true},"twitter":{ "url":"https://twitter.com/intent/tweet?text=%TEXT%","icon":"twitter","title":"Twitter","position":2, "status":true,"sizesAllowed": [{"size":"xxs","label":"Extra small devices","breakpoint":"< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}]},”telegram”:{“url”:”https://t.me/share/url?url=%URL %&text=%TEXT%”,”icon”:”telegram”,”title”:”Telegram”,”position”:3,”status”:true,”sizesAllowed”: [{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}]}, “linkedin”:{“url”:”https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=%URL%&title=%TITLE%”,”icon”:”linked-in”,” title”:”LinkedIn”,”position”:5,”status”:true,”sizesAllowed”: [{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}]},”copy”:{“url”:”%URL%”,”icon “:”copy”,”position”:7,”title”:”Kopiraj povezavo”,”sizesAllowed”: [{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}],”status”:true},”whatsapp”:{“url”: “https://wa.me/?text=%TITLE% %URL%”,”icon”:”whats-app”,”title”:”Whatsapp”,”sizesAllowed”: [{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}],”position”:6,”status”:true},”reddit”:{“url”:”https://www.reddit.com/submit?url=%URL%&title=% TITLE%”,”icon”:”reddit”,”title”:”Reddit”,”sizesAllowed”: [{“size”:”xxs”,”label”:”Extra small devices”,”breakpoint”:”< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":"> 480px”},{“size”:”sm”,”label”:”Small tablets”,”breakpoint”:”> 768px”},{“size”:”md”,”label”:”Medium devices”,”breakpoint”:”> 992px”},{“size”:”lg”,”label”:”Large devices”,”breakpoint”:”> 1200px”}],”position”:4,”status”:true}}” is=” ExplainedPostPage”>

< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":">

GameFi je izraz, ki ni primeren za kontrolni seznam »športne finance«, ker združuje prejšnje igre na srečo in decentralizirane finance (DeFi) z uporabo blockchain tehnologija.

GameFi uporablja tehnologijo veriženja blokov za sestavljanje decentraliziranih tržnic iger, ki navdušenim igralcem ponujajo številne finančne spodbude in denarne alternative po načrtu igranja za sestavljanje iger veriženja blokov. Zagreti igralci iger lahko sestavijo kriptovaluto tako, da sodelujejo v igrah ali sodelujejo v različnih dejanjih v svetu iger. Za razliko od tega, prejšnji igralniški posel večinoma ohranjajo korporacije, ki ponujajo na videz majhne dohodke, razen zdaj.

GameFi je nova meja inovacij v igrah, ki je hitro vplivala na prejšnji posel z igrami od vzpona Axie Infinity. Popolnoma platforma, ki temelji na Ethereumu, je razvila popolnoma nov igralni model, ki nagrajuje navdušene igralce za čas in energijo, porabljeno za udeležbo v športu blockchain, kot drugačno ali pravilno sorto denarja, ki ga spletejo, zaradi česar platforme obožujejo Axie Infinity najbolj v stilu. možnost financiranja med navdušenci nad kripto igrami.

GameFi običajno vključuje ustvarjanje igralnih žetonov ali NFT-jev, ki so lahko poleg tega tudi šibki, saj športna sredstva obožujejo digitalno zemljo, avatarje, orožje, kostume ali valuto, s katero se trguje na borzah kriptovalut. Zagreti igralci iger lahko sestavijo te žetone tako, da sodelujejo v različnih dejanjih, ki jih vsebuje šport, kar je enakovredno zaključevanju nalog, zmagovanju v bitkah ali žetonom za vložek. Ti žetoni so potem lahko šibki za uporabo predmetov v športu, zamenjavo z drugimi navdušenimi igralci ali zamenjavo za druge kriptovalute ali fiat valute. Platforme GameFi bi lahko ponudile dodatna priporočila DeFi, enakovredna kmetovanju donosa, stakingu in zagotavljanju likvidnosti.

GameFi ponuja navdušenim igralcem čisto nov in radoveden nabor denarja, medtem ko sodelujejo v svojih najljubših igrah. Trgovcem DeFi omogoča zbiranje donosov svojih digitalnih sredstev, medtem ko sodelujejo v igralnem ekosistemu.

Za korporacije in igralniško skupnost se je pojavil popolnoma nov model kripto iger, ki uporablja NFT in kriptovalute za nakupe sredstev v športu, ki jih je mogoče zamenjati v denar za pravi obstoj.

Ta novi model uporablja decentralizirana omrežja za sestavljanje bolj veljavnih iger z zaščitenim šifriranjem zapisov in brez centraliziranih strežnikov brez zapletov, ki bi jih vdrli kiberkriminalci. Transakcije v verigi blokov so nespremenljive, zaradi česar goljufi težko goljufajo sistem. Blockchain poleg tega nudi decentralizirano in jasno knjigo, ki navdušenim igralcem omogoča učinkovitejše sledenje svojim transakcijam in sredstvu.

Ti decentralizirani trgi omogočajo bolj odprto in jasno gospodarstvo, ki navdušenim igralcem omogoča uporabo, prodajo in nadomestna sredstva brez potrebe po posrednikih, ki imajo radi športne graditelje ali založnike. Večino iger v verigi blokov poleg tega upravlja skupnost, pri čemer navdušeni igralci odločajo o prihodnjih posodobitvah, priporočilih in splošni usmeritvi omrežja. Igre z veriženjem blokov dovoljujejo lastništvo nad sredstvi v športu, ki sestavljajo tekmovanje, ki je bolj radovedno kot druge tekmovalne igre, ki so na voljo na trgu. Te stvari so lahko poleg tega tudi 3D-rekviziti, liki, pohištvo, orodja, avtomobili, orožje in vse, kar je mogoče poleg tega hraniti v verigi blokov kot NFT-ji, zaradi česar so neobičajni in preverljivi.

Takšno lastništvo navdušenim igralcem omogoča več upravljanja nad njihovim igralniškim znanjem . Omogoča jim monetizacijo svojih sredstev, ki se prenesejo v zunanje digitalne igre in zamenjajo za pravi denar na kripto platformah.

Večina iger, ki v celoti temeljijo na verigi blokov, ponuja veljavna plačila z uporabo izvornih kripto žetonov, ki so priročne in potencialno zmagovalne naložbe. Prav tako so veljavni, s potrjenimi in zabeleženimi transakcijami v verigi blokov.

108589 < 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":">

Velikost trga, ki temelji na popolnoma igralnem poslu, je ocenjena na ceno $480 milijarde avtorjev 2017, kar je enako kronično sestavljeni letni napredovalni ceni (CAGR) skoraj 15.1% od 2000 do 2028.

Po kroniki, objavljeni leta 1480 s strani Zion Market Analysis, COVID-17 je pandemija prispevala k velikemu napredku , pri čemer so Američani prisiljeni ostati doma in eksperimentirati s sodobnim modelom iger.

Od takrat se navdušeni igralci iger na srečo kažejo naraščajoče zanimanje za kripto igre in imajo implementirano tehnologijo blockchain v svojem blagu, da ostanejo v ospredju inovacij v kraju bivanja. Tukaj je nekaj v bistvu najbolj splošnih prednosti implementacije tehnologije veriženja blokov v igralniški posel:

< 480px"},{"size":"xs","label":"Smartphones","breakpoint":">Digitalna identiteta in ugled: Tehnologija veriženja blokov lahko sestavi veljavne digitalne identitete in ugled za navdušene igralce. Te identitete bi lahko bile poleg tega šibke, da bi lahko pogledali navdušene igralce in prekinili goljufije v igralniškem poslu. 108589 Zveste in jasne transakcije: Blockchain igralniškemu poslu zagotavlja pretirano preglednost in varnost. Transakcije v verigi blokov so jasne, vzdušje prijazno in nespremenljivo, zaradi česar goljufi težko goljufajo sistem. 108589 Vneti igričarji ‘ upravljanje: Uporabniki imajo popolno upravljanje svojega strokovnega znanja o igrah, ob strani verjetnosti, da bodo monetizirali svoja sredstva in kraj bivanja, športna načela in mehanike, izboljšali priporočila in dodali novo ekspresno znanje za več sodelovanja. Varnost navdušenih igralcev: Uporabniki lahko igrajo igre in zadržujejo svoja sredstva v športu v veljavnem ozračju, manj šibkem za kibernetske napade zaradi decentralizirane narave verige blokov. Takšna varnost jim omogoča večjo lokacijo bivanja in shranjevanje zaslužka od iger učinkovito.108589 Lojalno vzdušje za športne graditelje in podjetnike: izjemno učinkovito šifriranje zapisov in brez uporabe posameznih strežnikov predstavlja prijetno delovno vzdušje. Decentralizirano omrežje blockchain je odvisno od vozlišč, ki hranijo razdeljene baze podatkov v skupnem sistemu, pri čemer ima vsako vozlišče celotne zapise v bazi podatkov. Interoperabilnost: navdušeni igralci iger lahko izvajajo svoje javno tekmovanje za transakcije na številnih platformah blockchain in ocenjujejo od enega športa do 1 drug.108589104437 Veriga blokov se je izkazala za zelo dragoceno pri igranju iger zaradi svoje nespremenljivosti in varnosti. Dejavnik decentralizacije spodbuja navdušene igralce iger, da se odločijo za svoj del v okviru poti prihoda in inovacij, medtem ko monetizirajo svoja kripto sredstva. Njegov kup vadbenih kovčkov spreminja način igranja, lastništva in razvoja iger.

Platforme, ki v celoti temeljijo na verigi blokov, dvigujejo inovacije v igralniški posel, vendar bi lahko povečale nekatere nevarnosti, ki lahko navdušene igralce odvrnejo od njihove uporabe.

Medtem ko tehnologija veriženja blokov igralniškemu poslu ponuja več prednosti, poleg zgoraj navedenih primerov vadbe obstajajo tudi nekatere navidezne pomanjkljivosti, ki bi jih lahko navdušeni igralci iger precej hitro domnevali. :

Tehnična ovira: Implementacija tehnologije veriženja blokov v igre zahteva tehnično strokovno znanje in bo težka za graditelje, ki te tehnologije ne poznajo. Ta zapletenost lahko poveča čas in cene športne gradnje, zaradi česar je manjšim gradbenikom težje vstopiti na trg. Športno navdušeni igralci iger bi lahko bili nezadovoljni zaradi tehnične zapletenosti, ki jo zahteva uporaba kripto tehnologije in tehnologije veriženja blokov, kar je enakovredno nakupovanju kripto denarnice in nakupovanju kriptovalut ali NFT-jev prej, kot da bi se morali odločiti o svojem delu. Majhno zaporedje iger, ki temeljijo na blockchainu: As povsem nov sektor iger na srečo, igre blockchain predstavljajo tekmovalno vzdušje za izkušene navdušene igralce, ki se brez dvoma ne morejo počutiti prisiljene, da bi posegli v ekosistem. Razširljivost: Eden od najpomembnejših izzivov tehnologije veriženja blokov je razširljivost. Omrežja veriženja blokov se lahko borijo za obvladovanje prevelikih količin transakcij, ki so potrebne za spletno igranje iger, če se uporaba razširi. Posledica tega so lahko celo zamudni časi transakcij, čezmerna plačila transakcij in slabe uporabniške izkušnje. 108589 Regulativna negotovost: Regulativna panorama za tehnologijo veriženja blokov se rahlo razvija, z nekaj negotovosti glede tega, kako bodo verjetno urejene igre veriženja blokov v številnih jurisdikcijah. Ta negotovost bi lahko sestavila sprejemljive in skladne nevarnosti za gradbenike. 108589 Varnost kripto žetonov: Medtem ko je tehnologija veriženja blokov decentralizirana in veljavna, so centralizirana operaterska podjetja na nasprotni strani šibka za vdiranje in druga zlonamerna dejanja. 108589 Medtem ko v svetu iger na srečo narašča zanimanje za aplikacije, ki v celoti temeljijo na verigi blokov, bi gradbeniki, trgovci in navdušeni igralci lahko rahlo prevzeli vse dejavnike in nevarnosti prej kot implementirali verigo blokov v svoje igre ali del znotraj ekosistema.

Ker se igranje iger z veriženjem blokov še naprej razvija in prehaja v bolj uveljavljeno v prostem času, je preprosto poskrbeti za slog za posel.

Prihodi k igranju iger na področju veriženja blokov so obetavni in bodo verjetno omogočili pomemben napredek v prihodnjih letih, poleg splošnega sprejemanja, saj vse več korporacij podpira tehnologijo veriženja blokov. Več nekdanjih graditeljev športa bi lahko vključilo tehnologijo veriženja blokov v svoje igre, kar bi povzročilo povečano sprejetje v glavnem okolju.

Eden od prevladujočih podvigov za igranje iger v verigi blokov bo verjetno premagovanje vstopnih ovir za navdušene igralce iger in organizacije. Navdušeni igričarji na rastočem trgu imajo radi DeFi Kingdoms, 0xBattleGround in CryptoBeasts so zgrajeni okoli naprav DeFi, ki se osredotočajo na decentralizacijo in lastništvo navdušenih igralcev nad sredstvi v športu. To zmanjša vstopne ovire za določene nove navdušene igralce iger in pomaga povečati splošno udeležbo in sodelovanje v igralniškem poslu.

Z zagotavljanjem strankam več energije in lastništva nad njihovimi digitalnimi sredstvi , uporaba NFT-jev, ki jih poganja veriga blokov, očitno vpliva na napredek sektorja iger na srečo. Igre, ki v celoti temeljijo na veriženju blokov, lahko naredijo uporabo NFT-jev, da navdušene igralce iger in splet odpeljejo stran od omadeženih igralcev – kot je pokazal 0xBattleGround – zaradi česar je igralsko znanje varnejše in bolj jasno.

Poleg tega dostop do NFT-jev, ki nadomeščajo sredstva v športu, strankam omogoča zbiranje denarja iz digitalnih blago zunanjost športno vzdušje. To lahko morda odpre nove možnosti zaslužka za stranke in spodbuja bolj decentraliziran in veličasten igralniški posel.

Ker veriga blokov še naprej ustvarja prepoznavnost, so dodatne tehnološke težnje pričakovano, omogočanje znanih več inovacij znotraj igralnih izkušenj tako učinkovito. To lahko vključuje celo bolj sofisticirane čiste pogodbe, napredne programe žetonov in boljšo integracijo z drugimi uporabnimi znanostmi, ki ljubijo digitalno resničnost.

Povišana interoperabilnost bi lahko bila osrednja raven v zapravljanju popolnoma igralnih platform, ki temeljijo na verigi blokov, da bi omogočili boljšo komunikacijo med športnimi omrežji. Zagnani igralci iger lahko uporabijo svoja sredstva v nekaj igrah in platformah, s čimer razvijejo bolj brezhibno in integrirano igralniško znanje.

Povišana integracija igranja iger v verigi blokov z DeFi bi kar najbolje izkoristila ob naprednejših priporočilih DeFi v igrah v verigi blokov, enakovredna stakingu, yield farmingu in zagotavljanju likvidnosti. Popolnoma prepričani smo, da lahko igralniški posel navidezno predstavlja sodobno in vznemirljive nove izkušnje za navdušene igralce iger — vse v notranjosti ugodno trajnostno vzdušje. Ali bo spodbudilo navzgor k podvigu spreminjanja prejšnjega igralniškega posla? Najbolj učinkovit čas bo tulil!

108589

108589

- Advertisement -

Zadnje novice

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -